Mantra’s

1. Ong namo goeroe dev namo
Ik begroet datgene in mij dat alles kan, alles weet
2. Ad goeree namè Jugad goeree namè Sat goeree namè Siri goeroe deve namè
Ik laat me beschermen door alle kennis die mij ter beschikking staat: mijn intuïtie, mijn geschiedenis, mijn rationele denkvermogen en mijn visie
3. Ong
scheppende kracht
4. Har
Oneindige in aardse kwaliteit
5. Sat Nam
Waarheid is mijn naam
6. Sa Ta Na Ma
Oneindige, leven, verandering, wedergeboorte
7. Hummie Hum Toemi Toem Wahee Goeroe
I am Thine In Mine Myself Wahee Goeroe Ik ben IK .. Jij bent JIJ .. Wauw
8. Harre Ji Harre Harre Harre Harre Harre Ji
Har = het oneindige Ji = ziel
9. May the long time sun shine upon you
All love surround you And the pure light within you guide your way on Sat nam
10. Ra Ma Da Sa
Sa Se So Hung Zon, maan, aarde oneindige Het oneindige dat ben ik
11. Sa Re Sa Sa
Sa Re Sa Sa Sa Re Sa Sa Sarung Har Re Har Har Har Re Har Har Har Re Har Har Harung Sa = oneindige, subtiel en etherisch Har = de creativiteit van de aarde, in vast vorm Ung = Aum = Ong = totaliteit
12. Gobinde Mukande
Udaare Apaare Hariang Kariang Nirname Akaame Volhouden Bevrijden Verlichten Oneindige Vernietiger Schepper Zonder naam Zonder wens
13. Har Har Har Har
Whahee Goeroe Sat Nam Har Harie Deze mantra en meditatie verhoogt sterk je energie. Waardoor je gemakkelijk je eigen ziel kan ervaren, die bezig is om jou te zegenen met voorspoed. Har Har Har Har is voor je 3e chakra, je navelpunt. Om je eigen kundalini-energie wakker te maken. Bij iedere Har trek je je navelpunt in. Whahee goeroe is voor je hart-energie. Trek navelpunt en diafragma in en houd dat in. Sat Nam is voor je keel-energie. Houd borstbeen op en kin in. Har Harie is voor je voorhoofd en dan door het topje van je hoofd naar het oneindige. Hierbij doe je een visualisatie.
14. Gayatri Mantra

Het woord Gayatri betekent ritme en het betekent bescherming.

De Gayatri Mantra wordt niet alleen hier door ons gezongen. Het maakt niet uit welk tijdstip van de dag of nacht het is, over de hele wereld zingen mensen nu op hetzelfde moment deze mantra.

Het zingen van de Gayatri Mantra beïnvloedt het fysieke lichaam, zuivert het emotionele lichaam, en brengt je bij je hartsgevoel. Het is een mantra voor vrede en wijsheid voor iedereen.

OM BHUR

BHUVA SVAHA

TAT SAVITUR

VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI

DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT

Praise to the source of all things. It is due to you that we attain true happiness on the planes of earth, astral, causal. It is due to your transcendent nature that you are worthy of being worshipped and adored. Ignite us with your all pervading light. (bron: http://devapremalmiten.com)

15. Maha Mrityunja Mantra

Om triambakam yajamahe

Sugandhim pushti vardanam

Urvarukamiva bandhanan

Mrityor muksheeya mamritat

ॐ aum = is a sacred/mystical syllable; त्र्यम्बकं tryambakam = the three-eyed one; यजामहे yajāmahe = We worship, adore, honour, revere

सुगन्धिम् sugandhim = sweet fragrance; पुष्टि puṣṭi = A well-nourished condition; वर्धनम् vardhanam = One who nourishes, strengthens, causes to increase; पुष्टि-वर्धनम् = puṣṭi+vardhanam = पुष्टि: वर्धते अनेन तत् = puṣṭiḥ vardhate anena tat (samas)= The one who nourishes someone else and gives his life fullness.

उर्वारुकमिव urvārukam-iva = like the cucumber or melon; बन्धनान् bandhanān = “from captivity” {i.e. from the stem of the cucumber}; bandhanān means bound down or ‘liberate from the bounds of death’

मृत्योर्मुक्षीय mṛtyormukṣīya = Free, liberate From death; मृत्योः + मुक्षीय = mṛtyoḥ + mukṣīya= from death + free; माऽमृतात् mā’mṛtāt can be translated in a number of different ways:

1) मा + अमृतात् = mā + amṛtāt = not + immortality, nectar; Translation would be: (Free me from death but) not from immortality.

2) मा (माम्) + अमृतात् = mā (short form of mām) + amṛtāt = me + immortality.

Translation would be: Give me some life rejuvenating nectar.

16. Guru Gaitri mantra met 4 Har’s

Har Har Har Har Gobindee

Har Har Har Har Mukandee

Har Har Har Har Udaree

Har Har Har Har Aparee

Har Har Har Har Hariang

Har Har Har Har Kariang

Har Har Har Har Nirnamee

Har Har Har Har Akamee

Het oneindige dat ons ondersteunt, bevrijd, verheft. Het oneindige dat oneindig is, alles veroorzaakt, met gratie, zonder naam, zonder wens en in zichzelf genoeg.

It fixes the mind to prosperity and gives power to break down barriers of the past. It converts fear to determination and invokes guidance. All powers come to serve your true purpose.

Magnificent Mantra: “This mantra brings prosperity, happiness, and saves us from calamities. It is a sound current which brings a shield and brings good luck and removes discomfort and disease. It is the key to the doorway of self-elevation.” -Yogi Bhajan

Attitude of Gratitude Meditation: “When all the vibrations of you and your environments have gone negative, that is the moment to use the mantra. When you chant this mantra with the breath of life, you tap into all the angels of the Universe. It’s quick, it’s fast, it’s purposeful. It brings in what you need.”-Yogi Bhajan 6/26/98

Meditation to Keep Up with the Times: This meditation invokes fearlessness and removes obstacles. It contains the 8 facets of God. Har is the creative energy of God. The 4 repetitions of Har give power to all aspects and provide the power to break down barriers of the past.

17. Om mani padme hum
18. Adie Shaktie
Adie shaktie adie shaktie adie shaktie namo namo. Ik buig voor de oerkracht. Sereb shaktie sereb shaktie sereb shaktie namo namo. Ik buig voor de allesomvattende kracht en energie. Pritham bhaagvatie pritham bhaagvatie pritham bhaagvatie namo namo. Ik buig voor de vrouwelijke scheppende energie. Kunḏalinie maataa shaktie maataa shaktie namo namo. Ik buig voor scheppende kracht, de Kundalinie, de hogere moederkracht. aadi: primal, not of time. shaktee: feminine aspect of Divine. Shiva is the masculine aspect of the universe that has form and is embodied, and “shaktee” is the feminine aspect that is without form and un-embodied, often seen as Shiva Shakti. namo: I bow. In this mantra we begin with the divine power that is before time, not of time, and primal. It is no. t of form, it is pure power. I bow. sarab: all. All power. All the ways that “shaktee” manifests in formlessness and then also in form; power of nature, power of spirit, everything, all forms of power. I bow. pritham: primal. bhaagvatee: the Goddess, often depicted as the bearer/wielder of the sword that cuts through negativity. “bhaag” is the destiny, “bhaagvatee” is the maker of the destiny from a feminine energy of the universe. kunḏalinee: coil or curl of the hair of the beloved. Often transliterated as Kundalini, it is the pathway of the energy, that rises up the spine in the shape of a gentle curl of the hair (kunḏal). Kunḏalinee is the feminine form of kunḏal. maataa shaktee: This is the inherent power of the Mother of the universe who can manifest and nurture from spirit realm into earth realm. It may not be an easy process, like giving birth; yet there is a deep mother energy that nurtures us as we are delivered into our own sense of power. The pathway of this energy goes up the spine, in the shape of the uncoiling lock of the hair of the beloved. It is the Mother’s chosen pathway. We become very embodied in the experience, as we bow to the Mother’s energy rising up the spine.
19. Har har mukande
20. Aap Sahaaee Hoaa, Sachay Daa Sachaa Doaa, Har, Har, Har.
Aap betekent u. In dit geval de hoogste u die jij je kan bedenken. En die, die is jouw beschermer. Dat is waar. Hartstikke waar. Oneindige, oneindige, oneindige. Deze mantra / meditatie is een cadeautje. Hiermee ga je zonder vrees het onbekende tegemoet . Het beschermt je. Het geeft je mentale balans.
21. Wahe goeroe jio
22. De Ganpati Krya
Sa ta na ma Ra ma da sa Sa se so hung Oneindige – leven – verandering – wedergeboorte Zon – maan – aarde – oneindige Het oneindige dat ben ik Deze meditatie heet de Ganpati Krya. Hij belooft negatieve dingen van vroeger en van nu op te lossen en voorspoed te brengen. Al je raadsels en blokkades weg. Het onmogelijke wordt mogelijk. Het is een meditatie voor zelf-healing. Ogen: 1/10e open met focus op wenkbrauwpunt. Mudra: duim – wijsvinger duim – middelvinger duim – ringvinger duim – pink
23. Sat Siri
Sat siri siri akal Siri akal maha akal Maha akal sat nam Akal murat wahe guru Sat = waarheid, Siri = groot, Akal = zonder dood, Maha = groot, murat = komt uit Een mantra voor een onoverwinnelijke geest.
24. Sat Nam (6x) Wahe Guru
Waarheid is mijn naam .. wauw wat een inzicht. Een mantra om je intentie te verwezenlijken.
26. Ang sang wahee goeroe
Ang = deel, cel, ledemaat = masculien Sang = overal en alles = feminien Ang/sang gaan samen, waardoor ieder deel verbonden is Wahe Goeroe = uitdrukking van vreugde In iedere cel van mij danst een vonk van het universum = liefde. Voor innerlijke vrede. Onbewuste gewoontes en gedachten worden opgelost. Synchroniseert ons eindige met ons oneindige. Onder druk blijf je ‘bij elkaar, bewust en klaar om te reageren’. Je ervaart dat je niet alleen bent.
27. Har haree harie wahee goeroe
Har = het oneindige in aardse kwaliteit. Dus alles wat je creëert doe je met Har. Haree en Harie zijn vervoegingen van Har. Har is het begin. Haree is het proces. Harie is de voltooiing. Wahee goeroe is een uitdrukking van vreugde. Het zijn 6 klanken. Ze representeren de vier windrichtingen en boven en onder.
28. Ardas bhayie

Ardas bhayie Amar Das Goeroe

Amar Das Goeroe Ardas bhayie

Ram Das Goeroe Ram Das Goeroe

Ram Das Goeroe sachie sahie

Deze mantra is een mantra gebed.

Het is een opsomming en combinatie van woorden.

Als je deze mantra chant, dan komen automatisch je mind, lichaam en ziel tezamen.
Chant deze mantra om je te helpen om door een moeilijke situatie te gaan.
Deze mantra belooft dat je antwoord krijgt, dat al je behoeftes worden vervuld.
Ook als je ze niet uitspreekt.
Dit alles met de gratie van Guru Amar Das (de hoop van de hopelozen) en Guru Ram Das (de koning van de yogi’s en de schenker van zegen aan zaken in het verleden, het heden en in de toekomst).

29. Ong Kar

Ong = de scheppende energie

Kar = dat wat geschapen is .. dus alles wat je ziet, voelt etc.

Ongkar = het samenvallen van schepper en geschapene.
We doen deze Kundalini meditation in een vorm die belooft ‘to help move through challenging or upsetting feelings and finding a deep experience of peace and boosted sense of self’.

30. Hummie Hum Brahm Hum

Ik ben ik –   Ik ben het oneindige

Brahm is het hoogste bewustzijn.

Humm is de creatieve essentie van het individu. De klank zit tussen ‘u’ en ‘a’ in.

Deze mantra bevordert groepsbewustzijn. Bewustzijn loopt, volgens yogisch inzicht, van individueel bewustzijn, via groepsbewustzijn, naar universeel bewustzijn.

Deze mantra helpt ons, om te kunnen ervaren, dat we allemaal oneindig zijn en dat we met iedereen en alles verbonden zijn.

Categorien