020-4165078 of 06-34587988          info@yogadiemen.nl

  020-4165078 of 06-34587988          info@yogadiemen.nl

06-34587988 info@yogadiemen.nl

Stadspas

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/laag-inkomen-weinig/

Stip of ruit?
Op uw Stadspas staat een groene stip of een blauwe ruit. Zo kunt u snel zien van welke aanbiedingen u gebruik kunt maken.

Groene stip
Als u een laag inkomen hebt, staat er op uw Stadspas een groene stip.
U kunt elke maand twee aanbiedingen op de website kiezen.
Een gedeelte van de aanbiedingen staan ook in krant Amsterdam of het tijdschrift MUG.

Blauwe ruit
Als AOW’er krijgt u automatisch de Stadspas met een blauwe ruit. Daarmee krijgt u korting op een deel van het Stadspasaanbod. Deze zijn te vinden op de website van de Stadspas.

Een Stadspas zonder groene stip of blauwe ruit
U bent in het bezit van een oude Stadspas. Deze pas is niet meer geldig. Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u de Stadspas met de groene stip aanvragen.

Reden verschil blauwe ruit en groene stip
Omdat de Stadspas betaald wordt vanuit het armoedebudget, is het aanbod voor ouderen met een hoger inkomen kleiner dan voor Amsterdammers met een krappe beurs. Met uw Stadspas met blauwe ruit krijgt u (kleine) kortingen die aanbieders uit eigen zak betalen en kunt u gratis naar ruim twintig musea in Amsterdam.

AOW-leeftijd en laag inkomen? Pas met groene stip aanvragen
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u de Stadspas met de groene stip aanvragen. Deze Stadspas geeft recht op het gehele aanbod.

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen
De gemeente Amsterdam heeft voorzieningen voor mensen met een krappe beurs. U kunt voor deze voorzieningen in aanmerking komen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Zie hieronder over welke voorzieningen dat gaat.

Wat is een laag inkomen?
Kijk in de lijst hieronder bij uw situatie. Is uw jaarinkomen in 2017 minder dan het genoemde bedrag? Dan had u een laag inkomen.

U hebt een partner als u op hetzelfde adres staat ingeschreven. Behalve als u 18 jaar of ouder bent en nog thuis woont. Dan moet u zelf een aanvraag indienen. Uw ouders kunnen dit niet doen voor u. Uw ouder is geen partner.

Fiscaal inkomen
Geen AOW
U hebt geen AOW Fiscaal jaarinkomen
U woont samen met uw partner € 24.346
U woont samen met uw partner en uw kind(eren) jonger dan 18 jaar € 24.346
U woont zonder partner met uw kind(eren) jonger dan 18 jaar € 23.512
U bent alleenstaande € 18.809
AOW
U hebt AOW Fiscaal jaarinkomen
U woont samen met uw partner € 24.516
U woont samen met uw partner en uw kind(eren) jonger dan 18 jaar € 24.516
U woont zonder partner met uw kind(eren) jonger dan 18 jaar € 22.353
U bent alleenstaande € 17.741

Voor het fiscaal jaarinkomen neemt u het hoogste bedrag van uw jaaropgave(n) die u van uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente krijgt. Bij dat bedrag telt u ook uw andere inkomsten op. Zoals de inkomsten van uw partner en bijvoorbeeld alimentatie, studiefinanciering of inkomen uit het buitenland. Inkomsten van uw inwonende kinderen telt niet mee.

Zelfstandig ondernemer?
Hebt u een onderneming, dan geeft u de fiscale winst aan. Dat is de bruto omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

Een hoger inkomen, maar ook schulden?
Hebt u een hoger inkomen, maar houdt u door aflossing van uw schulden een lager inkomen over? Dan hebt u misschien toch recht op voorzieningen voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. In de volgende situaties kunt u toch in aanmerking komen:
• U zat in 2017 in de schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of de Kredietbank Amsterdam.
• U was in 2017 zelfstandig ondernemer en had een Spaarsanering van Zuidweg.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen. Ook de bezittingen van uw partner en inwonende kinderen tot 18 jaar tellen mee. Spullen die onmisbaar zijn in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld uw meubels, wasmachine, fiets, computer of telefoon, hoeft u niet mee te tellen. Het gaat om de totale waarde van:
• het geld op uw bank- en spaarrekeningen en die van uw partner en uw kinderen tot 18 jaar.
• contant geld
• lijfrentepolissen
• koopsompolissen
• aandelen
• obligaties
• sieraden en andere waardevolle spullen
• uw auto, motor als deze meer waard is dan € 3.500,-

Kijk in de tabel hieronder bij uw situatie. U hebt weinig vermogen als u op 31 december 2017 minder had dan het genoemde bedrag.
Uw situatie

Wat is uw situatie Maximaal vermogen
U woont met uw gezin of als alleenstaande ouder €11.880
U bent alleenstaande €5.940

Had u leningen, afbetalingen of andere schulden op 31 december 2017?
Belastingschulden en huurachterstanden die opgeëist kunnen worden, mag u aftrekken van uw vermogen. Studieleningen en schulden bij familie of andere personen mag u niet aftrekken.

Had u op 31 december 2017 een eigen huis?
De overwaarde van een eigen huis mag niet meer zijn dan € 50.100,-. Zo berekent u de overwaarde van uw huis:
1. U neemt het bedrag dat uw huis nu waard is. Dit is de WOZ-waarde. Bekijk uw WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket.
2. Trek daar het hypotheek bedrag van af dat u aan de bank moet terugbetalen
3. Het bedrag dat u overhoudt, is de overwaarde

Categorien